Aktuellt  
 
Årsmöte söndag 10 mars kl 15
Söndag 10 mars kl 15 samlas vi i klubbhuset för Årsmöte. Vi kommer att diskutera frågor som påverkar vår klubb, välja nya ledamöter och göra viktiga beslut för vårt gemensamma mål - att vara en fantastisk båtklubb. Formell kallelse med sedvanliga bilagor skickas ut via e-post i god tid innan mötet.
 
 
 
Parkering
På förekommen anledning påminner vi om att endast Spinalis har tillstånd att parkera på asfaltsplanen framför servicebryggan! Vi ber er vänligen respektera detta å Spinalis vägnar. Övriga medlemmar hänvisas till parkering längs staketet, ej längs kajkanten. Det är endast tillåtet att lasta i och ur vid kajkanten.

Vi påminner även om att det inte är tillåtet att tvätta bilen inom HBKs område. Läs mer i Varvs- och Hamnförordningen

Är dina uppgifter i BAS-registret uppdaterade?
Som medlem i HBK är du ansvarig för att din kontaktinformation och båtuppgifter är uppdaterade. Läs mer i artikeln på medlemssidan hur du går tillväga.

Årshjul HBK 2023