Aktuellt
Obligatorisk Vårstäddag 19/5 klockan 18.00

Årshjul HBK 2022

HBK 100 år
Vi planerar för fullt för vårt 100-års jubileum på HBK. Jubiléet kommer att vara lördag den 11 juni så reservera den dagen. Se inbjudan Med vänlig hälsning, Festkommittén

Sugen på att Basta?
Gå med i HBKs Bastusektion. OBS! endast HBK-medlemmar
Läs mer här