Aktuellt
Torrsättning 2022
Vi planerar ta upp 15 båtar per dag. Ni kan välja på fyra olika dagar i mån av plats. Fyra anmälningslistor sitter på vita tavlan i klubbhusentrén. Vår ambition är att börja lördagen den 1/10 men ställer in vid dåligt väder. Bara de 15 som torrsätter behöver närvara men ni behöver synka med en båtgranne (eller ta med en anhörig) då vi vill ha 2 personer i båten. Kan du inte stanna hela torrsättningsdagen, välj annat datum.
Glöm ej att visa upp försäkringsbeskedet vid torrsättningen.
Hälsningar,
Styrelsen

Årshjul HBK 2022

HBK 100 år
Uppdatering angående 100-års jubileumet Anmälan till 100-års jubileumet är stängd. Aktiviteterna och programmet som var tänkt att vara dagtid utgår pga för få anmälda till jubileumsdagen.  Festen den 11/6, för de som har anmält sig, startar kl.16.30 utanför klubbhuset. Klubbhuset med dess närområde är bokat för de som har anmält sig och betalat för fest. Buffé samt bar till självkostnadspris blir som tidigare tänkt. 

Hälsningar, 

HBK festkommitté


Sugen på att Basta?
Gå med i HBKs Bastusektion. OBS! endast HBK-medlemmar
Läs mer här