Årets sjösättning är fördelad på 3 tillfällen och turordningen är baserad på båtens placering på land.
De två första sjösättningsdagarna har två starttider, kl 08 och kl 12, då samtliga i sin grupp ska vara på plats.

Nedan ser du när det är dags för dig att sjösätta.