Kameraövervakning Haga Båtklubb

På vårt område finns kameraövervakning för att kunna förebygga och utreda brott. Inspelat
bildmaterial lagras i max en månad och i enlighet med gällande riktlinjer.
Vi kameraövervakar med stöd av intresseavvägning utifrån att vi strävar efter en säker
Hamnmiljö för våra medlemmar och deras båtar och utrustning.

Vidare baseras vår intresseavvägning på att vi går igenom bildmaterial enbart om det finns
misstankar om brott samt att bildmaterial raderas inom en månad från inspelning vilket bedöms
utgöra en begränsad risk för de registrerades friheter och rättigheter.

Denna risk anses rimlig i jämförelse med risken för att utsättas för brott om kameraövervakning
inte hade funnits på vårt område. Vid misstanke om brott kan bildmaterialet komma att lämnas ut
till polisen.

Haga Båtklubb ansvarar för sin kameraövervakning och är personuppgiftsansvarig. Om du har frågor om
vår kameraövervakning kan du kontakta oss via Epost på info@hagabatklubb.com

Solna 2021-05-01
Styrelsen Haga Båtklubb