Aktuellt

Är dina uppgifter i BAS-registret uppdaterade?

Som medlem i HBK är du ansvarig för att din kontaktinformation och båtuppgifter är uppdaterade. Läs mer i artikeln på medlemssidan hur du går tillväga.

Årshjul HBK 2022