Då var det dags för årets första städdag.

Se beskrivningen nedan.