Detta är en etapp i det samarbetet som klubben har med SPINALIS.
Vi kommer senare gå vidare med:

  • den nya grinden
  • byggande av entré på baksidan av klubbhuset
  • kran på servicebryggan
  • slutföra handikappanpassningen på stora toaletten
Hårdgöringen medför inga kostnader för klubben, SPINALIS står för denna del.

Arbetet kommer att utföras av firman GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB och beräknas bli klart till midsommar.